Verslag bewonersoverleg 19 maart & nieuwe impressie

22 juni 2019
Posted in Nieuws
22 juni 2019 admin

Verslag bewonersoverleg 19 maart & nieuwe impressie

Naar aanleiding van de tweede participatieavond van 20 februari jl. heeft een aantal bewoners aan het Eikenhout contact gezocht met Sustay. De aanleiding van het contact was vooral de zorg die bewoners hebben over de uitvoering van de getoonde schets (optie 2) en de vraag of de stemmen van een aantal afwezigen alsnog konden meewegen in optiekeuzes. Die stemmen gingen voornamelijk uit naar optie 3.

Arnold Nieuwendijk, projectmanager bij Sustay, heeft de bewoners geïnformeerd en verteld dat de stemmen van afwezigen meegeteld/meegewogen worden. Daarnaast heeft hij aangeboden, omdat er nog veel onduidelijk is, de toekomstige situatie (gevolgen van de nieuwbouw) ter plaatse van hun woningen met hen te willen bespreken en gezamenlijk tot een aantal randvoorwaarden te komen. Hiertoe heeft Sustay, samen met de architect, een aantal werkzaamheden naar voren getrokken, zodat het gesprek hierover gevoerd kon worden.

Op 19 maart jl. heeft dit gesprek met de bewoners van Eikenhout 16, 18, 20 en 22 plaatsgevonden. In dit verslag is een impressie van de avond beschreven en zijn de afspraken nader uiteengezet.

Klik hier voor het definitief verslag bewonersoverleg 19 maart (PDF).

, , ,

Geef een antwoord