Bestemmingsplan Eikenhout ook akkoord

28 november 2019
Posted in Nieuws
28 november 2019 Six Sustay

Bestemmingsplan Eikenhout ook akkoord

Het college van B&W van gemeente Houten heeft op 26 november 2019 bekend gemaakt dat men heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Eikenhout.

Het bestemmingsplan maakt op de braak liggende locatie Eikenhout appartmenten. Het voornemen bestaat uit de herontwikkeling van het terrein met 24 sociale huurwoningen, 36 middenhuur appartementen en 20 appartementen in het koopsegment.

Het ontwerpbestemmingsplan Eikenhout en het ontwerpbesluit hogere waarden kunt u inzien vanaf  5 december tot en met 16 januari.

Hiervoor maakt u via (030) 63 92 611 of via www.houten.nl/afspraak (kies bij product ‘Inzien/informatie documenten’) een afspraak. Het plan is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van inzage kan er schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ingediend worden. Een schriftelijke zienswijze(n) richt u aan:
College van B&W
Postbus 30
3990 DA te Houten

Na de periode van inzage van het ontwerpbestemmingsplan bundelen we de ontvankelijke zienswijzen en voorzien deze van een gemeentelijk antwoord. Het ontwerpplan wordt vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad.

Indien er nog vragen zijn kan er telefonisch contact worden opgenomen met de heer Wallenburg of de heer De Reuver (team Ruimtelijke Ontwikkeling) van de Gemeente Houten: 030-6392611.

, , ,